De iWlz 2.1 gaat op 1 januari met een Big Bang live. Dat betekent dat er vanaf dat moment alleen nog 2.1 berichten ontvangen en verstuurd kunnen worden. Daarnaast zijn enkele relevante beleidsregels gewijzigd. Dit vereist aanpassingen in mijnCaress welke zijn verwerkt in mijnCaress 5.0. Deze versie biedt onder andere ondersteuning voor:

  • Deeltijdverblijf;
  • Transitie van de SO en de AVG naar de zorgverzekeringswet;
  • De declaratie van medische technologie;
  • Afwijkende prestaties voor regiogebonden plus tarieven (niet beïnvloedbare factoren).

Naast deze aanpassing is januari voor elke zorginstelling een drukke maand: U werkt toe naar de jaarafsluiting, de tarieven voor 2020 moeten ingevoerd worden etc.

Ondersteuning

Om u te ontzorgen bij de implementatie van de 5.0 bieden wij u ondersteuning aan. Onze ondersteuning betekent voor u dat er voldoende capaciteit is om deze nieuwe wetgeving snel en goed te implementeren. Ondersteuning van uw functioneel applicatiebeheerders en eindgebruikers in wat specifiek voor de organisatie gaat veranderen, zorgt voor een hogere adaptiesnelheid in de organisatie. Door het in gebruik nemen van de 5.0 heeft u de meest actuele versie en daarmee de meest optimale support vanuit ons. Tot slot draagt dit alles bij aan de gebruikerstevredenheid.

De ondersteuning bestaat uit 2 varianten:

  1. Ondersteuning van een consultant
  2. Ondersteuning van de FAB door een training

Ondersteuning van een consultant

Een van onze gespecialiseerde consultants ondersteunt u op locatie met het voorbereiden op de nieuwe iWLZ-standaard en de bijbehorende wet- en regelgeving. Dit is mogelijk op drie niveaus.

Optie 1. Basis
Begeleiding van functioneel beheer en de cliëntenadministratie.
Aantal dagen: 1
Korting: 13%

Optie 2. Standaard
Begeleiding van functioneel beheer en de cliëntenadministratie. Verzorgen van de benodigde inrichting en ondersteuning bij scholing van de eindgebruikers.
Aantal dagen: 2
Korting: 20%

Optie 3. Uitgebreid
Begeleiding van functioneel beheer en de cliëntenadministratie. Verzorgen van de benodigde inrichting en ondersteuning bij scholing van de eindgebruikers. Ondersteuning cliëntenadministratie bij verwerken wijzigingen.
Aantal dagen: 3
Korting: 22%

Voor ondersteuning van een consultant in 2019 zijn nog een beperkt aantal dagen beschikbaar. Reageer dan ook snel en neem contact op met Chantal de Waal voor het inplannen van de dagen. Zij is bereikbaar op 06-4339 2796.

Ondersteuning van de FAB door een training

Een van onze gespecialiseerde consultants verzorgt een training over het nieuwe iWLZ berichtenverkeer waarin gedetailleerd ingegaan wordt op deze verandering en de stappen die nodig zijn om de inrichting van mijnCaress hier op aan te passen. Deze training kost € 675 per deelnemer.

Opbouw training

09.30 Inloop
10.00 Start training
10.15 Kortdurend verblijf
11.00 Pauze
11.15 Transitie van de SO naar de zorgverzekeringswet
12.00 Verzorgde Lunch
12.45 Declaratie van medische technologie
13.30 Pauze
13.45 Afwijkende prestatie voor regio gebonden plustarieven
14.00 Beantwoorden van overige vragen
14.30 Afsluiten training

Share This