Zuyderland zorgcentra is vorige maand gestart met een omvangrijk project om samen met PinkRoccade Care het zorgdossier te optimaliseren en nieuwe functionaliteiten toe te voegen.

Vorig jaar besloot Zuyderland om ook de komende jaren mijnCaress te gebruiken als ECD binnen Zuyderland zorgcentra. Tegelijkertijd is die beslissing aangegrepen als moment om gezamenlijk het zorgdossier zo in te richten dat dit zo efficiënt mogelijk te gebruiken is voor de medewerkers. Naast deze efficientyslag is ook besloten een aantal nieuwe onderdelen gefaseerd toe te voegen in het dossier.

Interviews en Cliëntportaal

De komende weken worden een groot aantal medewerkers van de zorgcentra geïnterviewd over hun ervaringen met mijnCaress. Parallel aan de optimalisatie zal het mijnCaress Cliëntportaal worden geïntroduceerd.

Via het Cliëntportaal kan de cliënt of mantelzorger meekijken in het zorgdossier. ‘Het Cliëntportaal past in de transparantie die wij als zorgcentra willen bieden naar onze cliënten en mantelzorgers vanuit de filosofie dat dit uiteindelijk ook helpt bij het optimaal leveren van zorg en diensten.’, zo licht Maarten Coolen, projectleider Optimalisatie mijnCaress vanuit Zuyderland toe.

Business Intelligence tool en Behandeldossier

Maar er is meer. Andere onderdelen die gefaseerd worden vervangen of geïntroduceerd binnen mijnCaress zijn bijvoorbeeld de business intelligence tool mijnCaress Monitor. Deze tool is belangrijk voor alle processen aan de ‘achterkant’, zoals het genereren van rapporten en facturering. Een tweede belangrijk onderdeel is het mijnCaress Behandeldossier. Ook dit onderdeel wordt volledig geïmplementeerd binnen het systeem.

Kwaliteitsslag

‘Wij denken als Zuyderland zorgcentra hiermee een belangrijke kwaliteitsslag te gaan maken voor zowel onze medewerkers als onze clienten’, besluit Maarten.

 

Dit artikel is geschreven door Zuyderland Zorgcentra en met toestemming van Zuyderland Zorgcentra in aangepaste vorm geplaatst in de nieuwsbrief en op de website van mijnCaress.

Share This