Het goed gebruiken en inzetten van een Cliëntportaal binnen een zorgorganisatie wordt steeds belangrijker. Binnen de zorg staat de cliënt (en de mantelzorger) immers steeds meer centraal en is steeds meer in regie. Daarnaast krijgen PGO’s een centrale rol in het ECD landschap. En hebben we te maken met een toename van ‘digitale’ ouderen.

In het artikel “Cliëntportaal mijnCaress voorziet al ruim 26.000 mantelzorgers en helpende handen in behoefte” kon u al lezen dat mantelzorgers die het mijnCaress Cliëntportaal gebruiken aangeven dat ze zich, ondanks dat het op afstand is, meer betrokken voelen bij de zorg en dat het ook kan ondersteunen in hun eigen verwerkingsproces.

Wij vinden het daarom belangrijk dat er niet alleen bij zoveel mogelijk klanten een Cliëntportaal draait, maar dat deze ook zo goed mogelijk wordt ingezet, zodat zowel medewerkers als mantelzorgers hierdoor optimaal ondersteund worden in hun zorg voor de cliënt en hun naaste.

Inhoud van de bijeenkomst
Op dinsdag 18 juni organiseerden wij hiervoor een bijeenkomst speciaal voor Cliëntportaalgebruikers. We vroegen de deelnemers vooraf naar onderwerpen waarover zij het tijdens deze bijeenkomst graag wilden hebben.

Dat resulteerde in een programma rondom a) de doorontwikkeling en b) het delen van gebruikerservaringen. Maar de ochtend werd afgetrapt door Lex Janse, onze Information Security Officer. Hij nam de deelnemers mee in de ontwikkelingen rondom informatieveiligheid binnen PinkRoccade, een belangrijk onderwerp waar wij al eerder over berichtten: https://www.mijncaress.nl/informatieveiligheid-meer-sneller-veiliger.

Gerben Roebersen, als productmanager verantwoordelijk voor de visie op het Cliëntportaal, vertelde de aanwezigen daarna onder meer over welke ontwikkelingen binnen het portaal de gebruikers nog dit jaar kunnen verwachten en hoe het proces hiertoe is ingericht.

Consultants Elske Nicolasen en Nita Kunz begeleidden de bijeenkomst rondom het gebruik van het Cliëntportaal in de praktijk: welke functionaliteiten worden het meest en het minst gebruikt? Wat is de top-3 van meest gestelde vragen door eindgebruikers? En wat zijn nu de ervaringen van de gebruikers in de zaal?

Reacties op de bijeenkomst
Na afloop vroegen we de deelnemers hoe zij deze bijeenkomst beleefd hadden. Wij kregen hierop terug dat het programma interessant was en dat er zeker behoefte is om deze bijeenkomst vaker te houden.

Wij willen hier dan ook graag een jaarlijks terugkerende bijeenkomst van maken. Qua inhoud leggen wij dan nog meer de nadruk op het delen van gebruikerservaringen, want uit de evaluatie kwam naar voren dat dat voor de deelnemers het belangrijkste en meest interessante onderwerp is.

Share This