Nieuws

Update Wet Zorg en Dwang – aanlevering IGJ

Op dit moment kan het mijnCaress team de aanlevering nog niet realiseren.

De mijnCaress functionaliteit voor de Wet Zorg en Dwang is bij de meeste klanten geïmplementeerd.  Via ons Customer Care team krijgen we van organisaties vragen over de aanlevering aan de IGJ en de wettelijk verplichting hiertoe. Op dit moment kan het mijnCaress team de aanlevering nog niet realiseren. Dit komt omdat er op dit moment nog geen definitieve specificaties voor de aanlevering gepubliceerd zijn.  

Om tot specificaties te komen is er het afgelopen jaar intensief overleg geweest tussen de IGJ en de brancheorganisaties. Op basis van de uitkomsten van dit overleg is er een pilot voor aanlevering gestart met een paar zorgorganisaties in het land. Deze pilot wordt geëvalueerd in  januari 2021. Zie ook Pilot digitale aanlevering gegevens Wzd van start (actiz.nl) en Gegevensaanlevering verplichte en onvrijwillige zorg | Wetten in ons toezicht | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)Pas dan zullen de specificaties naar alle waarschijnlijkheid definitief worden en kunnen softwareleveranciers starten met de realisatie. We begrijpen dat dit binnen uw organisatie vragen oproept ten aanzien van uw wettelijke verplichtingen en hebben daarom navraag gedaan bij het implementatie programma. 

Zij verwijzen in hun reactie naar een kamerbrief voor de tweede kamer. In de kamerbrief staat het volgende:
Ten aanzien van de gegevensaanlevering over 2021 geldt, dat zorgaanbieders de aanlevering van de digitale overzichten (artikel 17 Wzd) over het eerste halfjaar van 2021 voor half augustus 2021 bij de IGJ moeten aanleveren. Sinds de inwerkingtreding van het wetsvoorstel5, geldt dat zorgaanbieders net als onder de Wvggz – de gegevens op individueel niveau moeten registreren en voor de IGJ digitaal beschikbaar moeten hebben. In de gevallen dat het technisch nog niet mogelijk is om alle gegevens aan te leveren, kan de zorgaanbieder bij het overzicht van het eerste halfjaar van 2021 volstaan met het aanleveren van de beschikbare, nog niet gestandaardiseerde gegevens. Bij de tweede halfjaarlijkse rapportage over 2021 dient de totale gestandaardiseerde gegevensset over 2021 in orde te zijn gemaakt. ‘ 

Vanuit PinkRoccade Care zitten wij er boven op en houden we rekening met de genoemde tijdlijnen waaronder de aanlevering in augustus. Zodra de specificaties gereed zijn gaan we starten met het ontwerp voor mijnCaress. Naar verwachting zal het in elk geval om een aanlevering op cliëntniveau gaan en zal het KVK nummer in mijnCaress geregistreerd moeten worden. Op het moment dat de wijze van aanlevering helder is bepalen we ook de wijze van extractie van gegevens over de Wzd, per BI of binnen mijnCaress Basis.   

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met Hilda Dondorp.

nieuws en blogs

Hier vindt je meer nieuws items

Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress

Wij werken op dit moment aan de ondersteuning voor Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress.
versimpeld medewerkerportaal

Het jaar van het versimpeld medewerkerportaal

Het versimpeld medewerkerportaal wordt na 2021 de nieuwe standaard.

Nieuw mijnCaress Integratieplatform op basis van de cloud integration services van onetrail

In de 2e helft van 2020 werkten wij aan de ontwikkeling van het mijnCaress Integratieplatform.

Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress

Wij werken op dit moment aan de ondersteuning voor Covid-19 vaccinatieregistratie in mijnCaress.
versimpeld medewerkerportaal

Het jaar van het versimpeld medewerkerportaal

Het versimpeld medewerkerportaal wordt na 2021 de nieuwe standaard.

events

Upgrade je kennis op onze events

Man die een ECD webinar bekijkt

Webinar | Maak kennis met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.
Man die een ECD webinar bekijkt

Webinar | Maak kennis met mijnCaress

Tijdens deze interactieve sessie krijg je een goed beeld van de mogelijkheden die mijnCaress biedt. Wij laten zien wat wij bedoelen met Simpel. Samen. Open. En vooral wat ons integrale ECD voor jou in de dagelijkse praktijk aan meerwaarde kan betekenen.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten over ons ECD en de mogelijkheden voor uw organisatie?

Neem contact met ons op, dan vertellen wij u graag meer!