In het verleden kwam in principe elke zes maanden een nieuwe release uit van mijnCaress. Dat gaat in 2019 veranderen naar elke drie maanden. Ruud Steeghs, manager R&D mijnCaress, legt uit waarom.

Wet en Regelgeving

In het verleden werden wijzigingen in de nieuwe wet- en regelgeving voor alle financieringsstromen meestal op hetzelfde moment in het jaar door gevoerd. Het resultaat was dat PinkRoccade veel en complexe wijzigingen tegelijk moest inpassen in de software, en dat klanten veel testinspanning moesten leveren om alle wijzigingen op tijd door getest te hebben in hun specifieke omgeving. Ofwel; een aanpak met hoge impact en hoog risico.

Mede onder invloed van de ECD leveranciers, en dus ook van PinkRoccade Care, heeft de overheid haar aanpak gewijzigd. Het resultaat is dat de wijzigingen niet meer allemaal tegelijk worden doorgevoerd in het jaar, maar verspreid over verschillende momenten in het jaar.

De nieuwe wijzigingen in de WLZ  gaan in per 1 januari 2019. Deze wetgeving wordt ondersteund in mijnCaress 4.11 die eind oktober beschikbaar komt voor klanten.

De nieuwe wijzigingen in de WMO / JW  gaan in per 1 april 2019. Deze wetgeving wordt ondersteund in mijnCaress 4.12 die eind januari beschikbaar komt voor klanten.

Conclusie: release 4.12 komt drie maanden na release 4.11 uit. Een logisch gevolg van de nieuwe aanpak van de overheid.

Sneller inspelen op klantwensen

Een andere reden om de releasefrequentie van mijnCaress te verhogen van twee releases per jaar naar vier releases per jaar is dat we daarmee in staat zijn om sneller in te spelen op klantwensen.  Dit past helemaal in de visie om een wendbare organisatie te zijn die makkelijk kan inspelen op nieuwe wensen van onze klanten.

Releasedata mijnCaress 2019 en 2020

De huidige planning van de releasemomenten van mijnCaress in 2019 en 2020 zijn:

  • Release mijnCaress 4.12 op 1 februari 2019
  • Release mijnCaress 4.13 op 18 april 2019
  • Release mijnCaress 4.14 op 25 juli 2019
  • Release mijnCaress 5.0 op 31 oktober 2019
  • Release mijnCaress 5.1 op 23 januari 2020

Inhoud van de releases en roadmap mijnCaress

Eind oktober presenteert PinkRoccade Care de roadmap voor 2019 en verder. Dan wordt ook gepresenteerd wat de verwachte inhoud is van bovenstaande releases. De roadmap is in de afgelopen periode met input van de Gebruikersvereniging opgesteld. Meer nieuws hierover komt volgende maand!

Ruud Steeghs

Ruud Steeghs is sinds 1 november 2017 manager R&D van mijnCaress. Voor die tijd werkte hij onder meer als manager Ontwikkeling bij zorgverzekeraar VGZ en ICT-dienstverlener Sogeti. 

Wil je meer weten over zijn visie op software ontwikkeling of het jaarplan van R&D mijnCaress, neem dan contact op via Ruud.Steeghs@PinkRoccade.nl.

Share This