Mijn eerste 3 maanden als Manager Productmanagement bij PinkRoccade Care liggen inmiddels achter me. Een mooie periode waarin ik met veel collega’s, een groot aantal klanten en de Gebruikersvereniging heb kennisgemaakt. Een periode waarin ik mijnCaress als applicatie beter heb leren kennen, net als de uitdagingen in het zorglandschap.

Een goed moment dus om vooruit te kijken naar de komende maanden. De maanden waarin we de roadmap voor mijnCaress 5 vorm gaan geven. Bij de ontwikkeling van deze roadmap staan voor mij vier uitgangspunten centraal:

  1. Transparantie

De roadmap (+/- 3 jaar vooruit), de ontwikkelkalender 2019 en de detailbacklog worden openbaar voor al onze klanten. Zo kan iedereen op elk moment zien wanneer de gewenste nieuwe functionaliteit wordt opgeleverd en waar jouw ingediende wens staat op de backlog.

  1. Gebruiksvriendelijkheid

De essentie van software ontwikkeling voor mij is dat wat er ontwikkeld wordt, naadloos aansluit bij het proces, de journey, van de gebruiker. Software moet intuïtief zijn, gebruiksvriendelijk, moeiteloos.

Dit betekent dat aan de basis voor elke nieuwe functionaliteit die we ontwikkelen of bestaande functionaliteit die we optimaliseren een ‘user journey’ moet liggen: een reis die de gebruiker aflegt naar zijn of haar doel. Zoals een dienst ruilen, rapporteren of een zorgplan inzien. Deze ‘user journey’s’ bedenken we niet zelf, maar samen met en op de locatie van de gebruiker.

  1. Connectiviteit / Interoperabiliteit

PGO’s, e-health, domotica. Stuk voor stuk begrippen die op dit moment en zeker de komende jaren forse impact hebben op het zorglandschap. Startups en scale-ups realiseren krachtige puntoplossingen voor specifieke zorgtaken. En programma’s als VIPP en MedMij zorgen op een gestructureerde manier voor versnelling van informatie-uitwisseling in de gehele keten.

Ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mijnCaress ‘open’ moet zijn. Elke zorgorganisatie kiest haar eigen IT-landschap. Het is aan ons om samen met de zorginstelling de best passende integrale gebruikerservaring in combinatie met onze ECD-suite te realiseren.

In aankomende 4.11 release zetten we op dit gebied weer een mooie stap voorwaarts met onder de andere de koppeling met Triasweb en Zorgdomein. En ook de aangekondigde samenwerking met Boomerweb is hier een goed voorbeeld van.

  1. Slim partneren

 Alle technologische vernieuwingen en innovaties in het zorglandschap zorgen er voor dat je snel toegevoegde waarde kunt realiseren door slim te partneren. Ook hier is het voorbeeld van Boomerweb sprekend. En onze samenwerking met TeamM op het gebied van planning, roostering en formatiemonitoring (met Uurwerk en de Formatiemonitor). Door onze krachten te bundelen en gebruik te maken van elkaars expertises, kunnen we in een zeer korte periode veel waarde toevoegen aan onze suite en daarmee aan onze klanten.

Vooruit kijken

De komende maanden wil ik zoveel mogelijk in gesprek zijn met onze klanten en de gebruikersvereniging om de concept roadmap en de ontwikkelkalender voor 2019 te toetsen, input te verzamelen en gezamenlijk vooruit te kijken.

Ik ben ervan overtuigd dat we op basis van bovenstaande uitgangspunten een belangrijke bijdrage kunnen leveren op het gebied van kwaliteit van de zorg, het welzijn van de cliënt en het verminderen van de registratielast voor de zorgmedewerkers.

Erik Schilperoort

Erik Schilperoort  is sinds 1 mei 2018 manager Productmanagement van mijnCaress. Voor die tijd werkte hij onder meer bij zorgverzekeraar VGZ. 

Wil je meer weten over de zijn visie op productmanagement, neem dan contact op via erik.schilperoort@pinkroccade.nl 

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Share This