Vorige maand blikte Ingo Tideman namens het gehele mijnCaress team terug op 2017. Deze maand kijken we vooruit naar de activiteiten van de Customer Care in 2018. Welke weg zijn we ingeslagen en waarom? Wat kunt u van ons verwachten? Twee belangrijke thema’s voor de Customer Care in 2018 zijn proactieve communicatie & documentatie en Feedback & Continue verbetering.

Proactieve communicatie & documentatie
In 2017 zijn we serieus begonnen met het steeds meer proactief verstrekken van aanvullende documentatie en informatie. Zo is bijvoorbeeld het aantal webinars is opgeschroefd en we hebben onder andere Yammer gebruikt om u steeds vaker en vooral ook vroeger te attenderen op belangrijke wijzigingen in wet- & regelgeving, functionaliteiten en issues in de laatste versies van onze software. Een ander voorbeeld is het verstrekken van handleidingen met inrichtingsadviezen, zoals dit jaar het Eerstelijnsverblijf (ELV), Doelgroepenregistratie en Extreme Zorgkosten aan bod kwamen.

Deze proactieve aanpak nemen wij mee naar 2018. We gaan nog meer webinars verzorgen, waarbij we u meenemen langs trending topics. De webinars kun je gebruiken om op een interactieve manier op de hoogte te blijven van nieuwe en aangepaste functionaliteiten in mijnCaress. Lukt het je niet om aan te haken tijdens de webinar? We plaatsen de webinars ook online zodat je deze rustig terug kunt kijken; zelf of samen met collega’s.

We gaan natuurlijk door met het verstrekken van adviesdocumenten en daarnaast gaan we serieus aan de slag met de feedback die we van jullie hebben ontvangen op de gebruikersdocumentatie. De meest gehoorde feedback is dat veel functionaliteit per knopje en veldje beschreven is, in plaats van dat het een samenhangend verhaal is dat het totale proces in beeld brengt. Vooral bij de oudere delen komt dit veel voor. Daarnaast zijn de releasenotes op eenzelfde manier op de schop gegaan: deze geven veel meer informatie over wat de wijzigingen voor je betekenen en waar je rekening mee moet houden qua inrichting, processen en correcties.

Trots kondigen wij ook aan dat we aan de slag gaan met een veelgehoorde wens! Op dit moment draaien we een pilot met een e-learning over Behandeldossier voor eerstelijnszorg. Met e-learnings is het makkelijker om bestaande gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe functionaliteit en nieuwe gebruikers wegwijs te maken in bestaande functionaliteit. Daarnaast zit er een stukje toetsing in, waardoor het voor u als organisatie ook makkelijker is om te bepalen of de applicatie op de door u gewenste manier gebruikt wordt door alle eindgebruikers.

Feedback & Continue verbetering
In 2018 staan wij nog meer stil bij de service die wij leveren aan u. Zodoende kijken wij periodiek met elkaar terug op de voorgaande periodes; “Wat ging er goed? Wat ging er mis? Waar kwamen veel vragen over?” Tegelijkertijd stellen we vooruitziende vragen; “Hoe zorgen we ervoor dat het goed blijft gaan? Hadden we de vragen kunnen voorkomen en zo ja, wat doen we volgende keer dan anders?”.

Jouw feedback is dus van groot belang. Wij vragen daarom regelmatig gericht om feedback via verschillende enquêtes. Wij snappen dat je werkdag waarschijnlijk al erg vol zit, maar willen je toch verzoeken om ons van feedback te voorzien. Alleen op deze manier weten wij zeker dat wij onze dienstverlening verbeteren op de punten die jij écht belangrijk vindt.

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij ook al verteld over de bijeenkomsten met een klantgroep, waarin onze dienstverlening in verschillende werkvormen langs een kritische lat wordt gelegd. We zijn nog steeds op zoek naar deelnemers voor deze sessies. Wil je meepraten en misschien wel invloed uitoefenen op onze dienstverlening, laat je horen en meld je aan bij Charlotte (charlotte.hulleman@pinkroccade.nl).

Contact

 Chester Wolvekamp

 

 

 

Chester Wolvekamp 

Applicatiespecialist mijnCaress 
06 - 4339 2879
chester.wolvekamp@pinkroccade.nl

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Share This