Op 16 september publiceerde de NOS het artikel ‘Verpleegkundigen zijn faxenen overtikken van patiëntgegevens zat’. Dat is precies de reden dat het Informatieberaad Zorg door het ministerie van VWS opgericht is. Samen met de leden van het beraad zoals Actiz, VGN en de V&VN hebben ze zich tot doel gesteld 4 outcome doelen te behalen; 

1. Medicatieveiligheid
2. Patiënt centraal
3. Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
4. Eenmalig vastleggen van gegevens

InZicht

Om deze doelen te behalen zijn er diverse programma’s met bijbehorende subsidieregelingen gestart zoals de VIPP regelingen voor de ziekenhuizen en de GGZ. Voor de Care sector wordt er op dit moment gewerkt aan een programma genaamd InZicht. Voor zorgaanbieders in het Care domein wordt er in de periode 2019-2021 in totaal 90 miljoen beschikbaar gesteld om te werken aan de outcome doelen van het informatieberaad. De regeling is op dit moment nog niet gepubliceerd maar zal zich naar verwachting richten op;

  1. Het ontsluiten van de gegevens naar de cliënt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) op basis van MedMij.
  2. Het digitaal overdragen van gegevens tussen zorgaanbieders in verschillende domeinen via de eOverdracht.
  3. Het digitaal faciliteren van het medicatie proces.

In de Care en domein-overstijgend is er nog veel werk te doen om te komen tot gegevensoverdracht en open systemen. Nictiz heeft recent een rapport geschreven waarin de belangrijkste uitdagingen benoemd zijn. Om oplossingen voor deze uitdagingen verder te verkennen zijn er landelijke pilots gestart. Inde regio Amsterdam is er pilot gestart in het kader van de eOverdracht. In de regio’s Friesland, Twente en de Achterhoek zijn er pilots gestart met het MedMij programma. Eén van de belangrijkste uitdagingen is de diversiteit aan inhoudelijke en technische standaarden. Actiz roept op om tot wettelijk verankering te komen ten aanzien van het openstellen van de systemen van zorgaanbieders. Het ministerie van VWS lijkt hieraan gehoor te geven middels een aantal kamerbrieven.

Het mijnCaress team wil zorgaanbieders graag faciliteren in deze ontwikkelingen en met u participeren in de versnellingskamers voor de gehandicaptenzorg en de pilot ’s in de VVT. Graag verkennen wij met klanten die zich samen met andere zorgaanbieders regionaal georganiseerd hebben de mogelijkheden om tot informatie uitwisseling te komen. De eerste pilots zijn al gestart en de volgende selectie wordt in februari gemaakt.  Daarom doen wij de volgende oproep; Wilt u vooroplopen in deze ontwikkeling of heeft u zich al georganiseerd? Neem dan contact op met uw accountmanager zodat wij samen verder kunnen werken aan open systemen.

avatar

Giel Smidt

giel.smidt@pinkroccade.nl

Share This