In april lanceerde het ministerie van VWS het programma InZicht. Dit programma moet de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg versnellen. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. Alleen met kennis en toewijding van zorginstellingen is digitale uitwisseling van gegevens op deze manier mogelijk. Veilige en eenduidige uitwisseling, met gestandaardiseerde technologie. Waarbij technologie veel meer is dan ondersteunend. ICT is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van de zorg. In de langdurige zorg gaat dat om kwaliteit van leven.

Wat houdt InZicht in?

 • Door het digitaal uitwisselen van de gegevens tussen de zorginstelling en de cliënt en de zorginstellingen onderling wordt het samen beslissenmet de cliënt of mantelzorger ondersteunt;
 • Daarmee vermindert ook de administratieve lastvoor de zorgprofessional. Deze professionals hoeven gegevens nog maar één keer in te vullen. De ketenintegratie zorgt ervoor dat deze gegevens vervolgens digitaal worden uitgewisseld naar andere relevante systemen/programma’s;
 • Worden er minder onnodige foutengemaakt in gegevensregistratie. Gegevens hoeven niet meerdere keren te worden ingevoerd, waardoor het risico op fouten afneemt;
 • Dat vergroot de veiligheid en het vertrouwenin de zorg.
 • En uiteindelijk draag deze eenduidige en veilige digitale interoperabiliteit bij aan betere kwaliteit van levenin de langdurige zorg.

 

Subsidiemogelijkheden

Er zijn twee subsidiestromen waar zorginstellingen zich op kunnen aanmelden. De eerste is het inschrijven op de zogenoemde proeftuinen, waarvoor momenteel een tender is uitgeschreven. In onze vorige nieuwsbrief informeerden we u hier al over: https://www.mijncaress.nl/verlenging-termijn-aanbesteding-proeftuinen-inzicht

Daarnaast zijn er 3 modules waarvoor u als zorginstelling subsidies kan aanvragen:

 1. Module PGO. U slaat alle gegevens digitaal op en ontsluit deze in uw systeem volgens MedMij-standaarden. Zo stelt u de gegevens beschikbaar voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van de client. Hierdoor kan de cliënt een PGO gebruiken. Omdat binnen InZicht de cliënt centraal staat, is de implementatie van deze module verplicht en moet u deze module als eerste oppakken.
 2. Module eOverdracht. U gaat met zorgprofessionals digitaal gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht.
 3. Module Medicatieproces. Naast de voorgeschreven recepten moeten ook gegevens over het verstrekken, toedienen en het gebruik van medicijnen digitaal worden opgeslagen. Het medicatieproces wordt hierdoor vollediger en veiliger en past beter bij de praktijk.

Hoogte subsidie

 • Het minimale bedrag van de subsidieaanvraag is € 25.000 per zorgaanbieder .
 • De subsidie voor de modules PGO en eOverdracht bedraagt voor beide 75% van de gemaakte kosten. Voor de module Medicatieproces wordt het percentage nog bepaald.
 • De projectleider van een samenwerkingsverband kan in zijn subsidieaanvraag maximaal € 25.000 opnemen voor de coördinerende werkzaamheden. Deze kosten komen volledig in aanmerking voor subsidie.

Als de subsidie is toegekend wordt deze in maandelijkse termijnen aan u overgemaakt.

Meer informatie over deze subsidies vindt u op: https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht

 

Share This