Op dit moment hebben verpleeghuizen te maken met de uitbraak van het Coronavirus. Eén van de uitdagingen waar men voor staat is het overzicht krijgen en houden over het aantal cliënten dat mogelijk een infectie met het Coronavirus heeft.

In samenwerking met o.a. Verenso, de beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde, en andere softwareleveranciers ondersteunt mijnCaress vanaf vandaag de registratie van (verdenking op) infecties met het Coronavirus.

De vragenlijst ten behoeve van de registratie is vanaf vandaag te downloaden op Supportal. Hier treft u ook een instructie voor het in gebruik nemen van deze vragenlijst. Op dit moment onderzoeken we de behoeften ten aanzien van management informatie op basis van deze vragenlijst. Daarom willen we u vragen terughoudend te zijn met aanpassingen.

Nadere informatie kunt u vinden via support.hchosting.nl > mijnCaress > documentatie > instructies

Share This