Nu Sinterklaas het land verlaten heeft maken wij ons op voor ons oudejaarsritueel. Naast een kantoor met roze kerstversiering en tijd voor oliebollen betekent dit voor ons team dat wij ons opmaken voor alle wijzigingen die in mijnCaress moeten worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, beleidsstandaarden en berichtenstandaarden. In dit bericht geven wij een overzicht van de wijzigingen en de aanpassingen die doorgevoerd worden in mijnCaress en waar je als organisatie rekening mee moet houden.

Per 1 januari 2018: Uitfasering van de Medisch Specialistisch Verpleging Thuis (MSVT) en de introductie van een nieuwe afsluitreden voor Diagnose Behandeling Combinaties voor Geriatrische Revalidatie Zorg (DBC GRZ).

Per 1 april 2018: Aanpassing in de berichtenstandaarden voor de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en Jeugdwet (iWMO/iJW) en de berichtenstandaarden voor Wet Langdurige Zorg (iWLZ)

MSVT gaat over naar de WLZ en ZVW

Per 1 januari 2018 is de beleidsregel MSVT ingetrokken. Dat betekent dat MSVT-zorg vanaf 2018 valt onder de Wijkzorg of onder de WLZ en dat u hiervoor op cliëntniveau de legitimatie van de zorg in mijnCaress aan moet passen.

Voor het declareren betekent dit dat deze zorg overgaat van OS301 naar AW319 declaratiebericht. Alle nog te declareren MSVT-zorg van 2017 en wijzigingen in de declaraties van 2016 en 2017 zullen nu en in de toekomst natuurlijk doorgegeven moeten worden op basis van de MSVT-legitimatie en middels een OS301-bestand.

Deze verandering betekent ook niet dat het leveren van de zorg stopt of wijzigt. Het betekent echter wel wat voor uw administratie. U zult de volgende administratieve handelingen moeten uitvoeren voor elke MSVT-klant die in zorg is op 1-1-2018. Per MSVT-legitimatie:

  1. De MSVT legitimatie beëindigen per 31/12/2017
  2. Bepalen of deze cliënt over gaat naar de WLZ of ZVW
  3. Toetsen of deze cliënt al een ZVW of WLZ legitimatie heeft op 1/1/2018
  4. Deze legitimatie actualiseren per 1/1/2018 of een nieuwe legitimatie aanmaken
  5. De zorgtoekenningsproducten, leveringsschema’s en planning per 1/1/2018 omzetten

Onze afdeling Customer Care kan je daarbij ondersteunen, bijvoorbeeld door een je een lijst te verstrekken met de MSVT-legitimaties uit mijnCaress die geldig zijn op 1 januari 2018 of met het uitvoeren van een script om al deze MSVT-legitimaties te voorzien van de einddatum 31-12-2017. Als je dergelijke ondersteuning wil of andere vragen hebt, dan kun je contact opnemen met de afdeling Customer Care. Een nadere toelichting met betrekking tot de wijzigingen vind je op de website van Zorgverzekeraars Nederland, zie https://assets.zn.nl/p/32768/MSVT%20factsheet%20def.pdf

DBC GRZ: Nieuwe afsluitreden voor handmatig gesloten subtrajecten

Indien een cliënt tijdens een GRZ-behandeling opgenomen moet worden in het ziekenhuis en met een andere revalidatiezorgvraag terug komt kan een DBC-subtraject handmatig afgesloten worden. Technisch gezien wordt een subtraject op dat moment afgesloten met de landelijke code 76. Omdat deze code ook gebruikt wordt voor andere doeleinden gebruiken we in mijnCaress de code 76H. Vanaf 1 januari 2018 wordt de code voor deze handmatige afsluitreden gewijzigd naar code 75.

Dat betekent concreet dat de startdatum van het DBC-subtraject bepaalt welke code gebruikt moet worden als een DBC-subtraject om deze reden wordt afgesloten:
–             Startdatum van het DBC-subtraject voor 01-01-2018: code 76H
–             Startdatum van het DBC-subtraject op of na 01-01-2018: code 75

Deze wijziging is in mijnCaress geïmplementeerd in patch 4.9.14 en release 4.10. De mijnCaress-beheerders hoeven niets te doen en de mijnCaress-gebruikers merken vrijwel niets van deze wijziging. In het installatiescript wordt de nieuwe afsluitreden toegevoegd en afsluitreden 76H krijgt einddatum 31-12-2017. Bij de menuoptie “Handmatig afsluiten, nieuwe zorgvraag” bepaalt mijnCaress zelf welke code gebruikt moet worden. De verwachting is dat het bij de meeste zorgaanbieders enkele maanden kan duren voordat deze situatie zal voor doen.

Wijzigingen in de iStandaarden iWMO/iJW/iWLZ

Op 1 april 2018 gaan met een big-bang-implementatie de iWMO en de iJW over van release 2.1 naar release 2.2. en gaat de iWLZ over van release 1.2 naar release 2.0. Meer informatie over deze wijzigingen vind je op https://www.istandaarden.nl/nieuws/bericht/alle-ondersteunende-producten-beschikbaar-voor-wlz-20-iwmo-22-en-ijw-22

In mijnCaress 4.10 zullen de aanpassingen voor de releases van deze iStandaarden verwerkt zijn. In december en januari testen wij de beta versie van mijnCaress aan de hand van de ‘groene vinken’ testprocedure en zullen wij ketentesten met VeCoZo uitvoeren.

De details van de big-bang-implementatie op 1 april, en vooral de noodzakelijke conversie(s), worden momenteel nog besproken in de landelijk werkgroep voor de implementatie. Mogelijk worden er voor de overgang naar iWLZ door de zorgkantoren nieuwe zorgtoewijzingen verstrekt.

Inspiratiesessies

Op 23 januari en 6 en 8 februari staan de inspiratiesessies voor mijnCaress 4.10 gepland. Tijdens het middagprogramma van deze inspiratiesessies zullen wij ook aandacht besteden aan de wijzigingen in de iStandaarden. Reserveer deze data dan ook in je agenda en schrijf je gelijk in voor deze inspiratiesessies!

Contact

 Chester Wolvekamp

 

 

 

Chester Wolvekamp 

Applicatiespecialist mijnCaress 
06 - 4339 2879
chester.wolvekamp@pinkroccade.nl

Blijf op de hoogte

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Share This