Van BOPZ naar Wet Zorg en Dwang. Vanaf 2020 vervangt de Wet Zorg en Dwang (WZD) de Wet BOPZ.

Doelstellingen van de wet zijn in de visie van de IGJ de volgende:

  • Terugdringen van onvrijwillige zorg
  • De juiste zorg op de juiste plaats.
  • Deskundigheidsbevordering
  • Aandacht voor en het versterken van de rechtspositie van cliënten.

Deze wetgeving heeft impact op uw zorgorganisatie en op ondersteuning door mijnCaress. In dit artikel gaan we in op beide aspecten.

De Wet Zorg en Dwang roadmap van nu naar 2021

Om zorgorganisaties te ondersteunen is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een roadmap opgesteld. Deze kunt u hier raadplegen. Hoewel er nog veel antwoorden pas in de loop van 2019 beschikbaar komen, doen veel organisaties zoals ACTIZ, VGN, Ministerie etc. hun best om iedereen te informeren.  In de roadmap van MinVWS staan onder andere de volgende punten.

  1. Registratie, overzichten en analyse onvrijwillige zorg (heden – 31 december 2020)

De zorgaanbieders hebben aangegeven dat hun ECD-systemen op 1 januari 2020 nog niet op orde zijn voor het registreren van onvrijwillige zorg. Dit is nodig om op basis van die registratie vanaf 1 juli 2020 een halfjaarlijks overzicht hiervan en analyse hierover te verstrekken aan de IGJ. ActiZ, VGN, Zorgthuisnl, IGJ en VWS komen vóór 31 oktober aanstaande met een praktische oplossing voor de aanlevering van de overzichten en de analyse in het overgangsjaar.

  1. Omzetting zorgplannen (heden – 31 december 2020)

Door ActiZ en VGN is aandacht gevraagd voor de positie van zorgaanbieders met een Bopz-aanmerking. Deze zorgaanbieder worden geacht om, conform artikel 76, derde lid, Wzd, binnen een halfjaar de zorgplannen te hebben omgezet. Hier zouden zij niet aan kunnen voldoen. ActiZ, VGN, IGJ en VWS komen vóór 31 oktober aanstaande met een praktische oplossing.

PinkRoccade werkt met co-creatie groep aan ondersteuning

Samen met de Co-creatie groep hebben we gewerkt aan de ondersteuning van de WZD door mijnCaress. De groep heeft gezamenlijk een eerste oplossing uitgedacht. Tegelijkertijd zijn er nog openstaande vragen zoals;

  • Hoe kan je uitvoering geven aan de wet in de thuiszorg/ambulante zorg. Wie is hier de WZD functionaris en wie de zorgverantwoordelijke?
  • Wat wil de inspectie zien op de overzichten van de WZD?
  • Hoe gaat het proces lopen met cliënten die geen VG of PG grondslag hebben in de indicatie, bijvoorbeeld NAH cliënten?

PinkRoccade Care volgt de verschillende bijeenkomsten en andere informatie die beschikbaar komt.

Oplossing testen vanaf mijnCaress 4.14

In mijnCaress versie 4.14 is de ondersteuning van de Wet Zorg en Dwang als testversie opgenomen in mijnCaress. Voor een zorgaanbieder biedt dit de mogelijkheid om vanaf nu alvast in een test/acceptatie omgeving naar de Wet Zorg en Dwang in mijnCaress te kijken. Dit past in het plan voor de invoering van de WZD per 1 januari 2020 van de organisaties. De voorbereiding op de WZD is al bij veel organisaties in volle gang.

Mogelijk worden er naar aanleiding van de pilots en testen nog wijzigingen in de module doorgevoerd. Geheel nieuwe zaken worden besproken in onze co-creatiegroep. Afhankelijk daarvan zal gekeken worden of de feedback geïmplementeerd kan worden in mijnCaress 5.0. Wij adviseren u daarom de WZD in mijnCaress 4.14 nog niet in productie te gebruiken!

Definitieve versie beschikbaar in mijnCaress 5.0

Vanaf versie 5.0 wordt de Wet Zorg en Dwang definitief in mijnCaress opgenomen is dan gereed voor implementatie. mijnCaress 5.0 staat gepland voor eind oktober. Gezien het tijdstip dat het veld op basis van de roadmap verder geïnformeerd wordt (oktober 2019) is de verwachting dat ook in versie 5.1 en verder nog wijzigingen zullen plaatsvinden. Zodra deze impact helder is zullen wij u hierover verder informeren.

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Hilda Dondorp (06 4339 2599 ) hilda.dondorp@pinkroccade.nl

Ondersteuning bij de implementatie van de WZD binnen mijnCaress kunt u aanvragen via het supportal van mijnCaress.

Share This