In de nieuwsbrief van 12 augustus informeerden wij u over de Wet Zorg- en Dwang in mijnCaress. https://www.mijncaress.nl/wet-zorg-dwang-in-mijncaress. In deze update informeren wij u nader over de huidige status.

Specificaties voor aanlevering IGJ functioneel vastgesteld

Belangrijk is dat 2020 voor de Wet Zorg en Dwang gezien wordt als een overgangsjaar. Nadere informatie hierover is te vinden in de roadmap Wet Zorg en Dwang zoals gepubliceerd door het ministerie van VWS https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/05/roadmap-de-wet-zorg-en-dwang-van-nu-naar-2021. Gedurende dit overgangsjaar zal de regeling continu gemonitord en waarschijnlijk herzien worden.

Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een bestandsdefinitie voor aanlevering aan de IGJ. Deze is afgelopen week functioneel vastgesteld maar moet nog worden vertaald naar technische standaarden. Inmiddels is er een overleg gestart met VWS en IGJ met alle software leveranciers, waar bovenstaande besproken wordt.

Algemene informatie over de Wet Zorg en Dwang is te vinden op https://www.dwangindezorg.nl/wzd.

Wet Zorg en Dwang in mijnCaress 5.0

mijnCaress 5.0 ondersteunt de Wet Zorg en Dwang en kan door u geïmplementeerd worden. In de afgelopen maanden hebben we de eerste pilots met deze software afgerond en zijn nog veel opmerkingen en bevindingen door zowel de co-creatie groep als de klanten die op de Preview gekeken hebben, verwerkt in mijnCaress.

Maar zijn we nu helemaal klaar? Nee, dat is nog niet het geval. Enerzijds ontbreken op dit moment de technische specificaties voor de aanlevering aan de IGJ en zullen we onze software daar op een later moment nog op aan moeten passen. Anderzijds zijn er op basis van de pilots en de preview omgeving suggesties voor verbetering binnen gekomen. Begin volgend jaar organiseren we een co-creatie sessie waarin we dit met u bespreken.

Stuurinformatie binnenkort beschikbaar

Dit jaar zal PinkRoccade Care in een update van mijnCaress Kwaliteitsmonitor stuurinformatie beschikbaar stellen ten behoeve van de interne gegevenshuishouding. Informatie ten behoeve van aanlevering van de IGJ wordt op een later moment beschikbaar en is afhankelijk van de nog vast te stellen specificaties.

Kennissessie

Het is mogelijk om te starten met de Onvrijwillige zorg in mijnCaress versie 5.0 per 1 januari 2020 maar dit hoeft niet. 2020 is benoemd als overgangsjaar, waardoor het niet verplicht is om al per 1 januari 2020 over te gaan. Het is, ook in versie 5.0, in mijnCaress nog mogelijk om met de  huidige vrijheidsbeperkingen te werken. Het moment van overgaan naar de WZD registratie is een keuze die u als zorgorganisatie zelf kunt maken. Om u hier bij te ondersteunen organiseren we een kennissessie.

De eerste kennissessie staat gepland op 18 december. Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers uit de WZD commissies.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn:

 • Proces rond de registratie van de onvrijwillige zorg
  • Zorgverantwoordelijke
  • Wzd functionaris
  • Tijdspaden
 • Uitrol naar de medewerkers binnen de organisatie
  • Van ‘Ja mits’ naar ‘Nee tenzij’
  • Opleiding of instructie
 • Overzetten VBM naar Wzd

Praktische informatie

 • De bijeenkomst is van 10.30 tot 14.00 in Apeldoorn. Inloop vanaf 10.00 en inclusief lunch
 • Aanmelden kan bij Chantal de Waal: chantal.dewaal@pinkroccade.nl of 06-4339 27 96
 • De kosten zijn € 330 exclusief BTW

Ook in 2020 zullen we u ondersteunen door het organiseren van kennissessies en ondersteuning door onze consultants.

Share This